langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » cykl koniunkturalny

Cykl koniunkturalny po angielsku

cykl koniunkturalny: business cycle Szukaj w Google

"business cycle" to także:

- cykl gospodarczy

Inne:

Ze słowem "business":

branża line of business
rodzaj działalności line of business
przemysł rolny agribusiness

Ze słowem "cycle":

cykl cycle
okres cycle

Ze słowem "cykl":

łagodzący zmiany cykliczne counter-cyclical
  Langol.pl