langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » cykl gospodarczy

Cykl gospodarczy po angielsku

cykl gospodarczy: business cycle Szukaj w Google

"business cycle" to także:

- cykl koniunkturalny

Inne:

Ze słowem "business":

branża line of business
rodzaj działalności line of business
przemysł rolny agribusiness

Ze słowem "cycle":

cykl cycle
okres cycle

Ze słowem "cykl":

łagodzący zmiany cykliczne counter-cyclical

Ze słowem "gospodarczy":

gospodarczy economic
wzrost gospodarczy economic growth
gwałtowny rozwój gospodarczy rapid economic growth
  Langol.pl