langol.pl » Ogólne » Ogólne » co drugie [coś]

Co drugie [coś] po angielsku

co drugie [coś]: every other [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "every":

co drugi dzień every other day
co drugi tydzień every other week
co drugi rok every other year
spełniać [czyjeś] każde życzenie indulge [sb's] every whim

Ze słowem "other":

po przeciwnej stronie at the other extreme
[coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne] [sth] implies that [sth is of some kind], whereas [sth is some other kind]
słowo [jakieś słowo] pochodzi od [jakiegoś innego słowa] word [some word] is derived from [some other word]
kłócić się ze sobą nawzajem argue with each other

Ze słowem "drugie":

student drugiego roku sophomore
  Langol.pl