langol.pl » Ogólne » Ogólne » co drugi tydzień

Co drugi tydzień po angielsku

co drugi tydzień: every other week Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "every":

co drugie [coś] every other [sth]
co drugi dzień every other day
co drugi rok every other year
spełniać [czyjeś] każde życzenie indulge [sb's] every whim

Ze słowem "other":

po przeciwnej stronie at the other extreme
[coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne] [sth] implies that [sth is of some kind], whereas [sth is some other kind]
słowo [jakieś słowo] pochodzi od [jakiegoś innego słowa] word [some word] is derived from [some other word]
kłócić się ze sobą nawzajem argue with each other

Ze słowem "week":

w ciągu [x] kolejnych [tygodni] over [x] consecutive [weeks]
w okresie [x] tygodni over a [x]-week period
na przestrzeni [x] tygodni over a [x]-week period

Ze słowem "drugi":

drugi latter
student drugiego roku sophomore
drugi rok studiów sophomore year
  Langol.pl