langol.pl » Ogólne » Ogólne » co drugi rok

Co drugi rok po angielsku

co drugi rok: every other year Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "every":

co drugie [coś] every other [sth]
co drugi dzień every other day
co drugi tydzień every other week
spełniać [czyjeś] każde życzenie indulge [sb's] every whim

Ze słowem "other":

po przeciwnej stronie at the other extreme
[coś] sugeruje, że [coś jest jakieś], podczas gdy [coś jest jakieś inne] [sth] implies that [sth is of some kind], whereas [sth is some other kind]
słowo [jakieś słowo] pochodzi od [jakiegoś innego słowa] word [some word] is derived from [some other word]
kłócić się ze sobą nawzajem argue with each other

Ze słowem "year":

siedem lat nieszczęścia seven years of bad luck
drugi rok studiów sophomore year
na koniec roku at the end of the year
w ciągu kolejnych [x] lat in the next [x] years
[robić coś] latami [do sth] over the years

Ze słowem "drugi":

drugi latter
student drugiego roku sophomore

Ze słowem "rok":

odwrócić wzrok turn away eyes
podjąć kroki take actions
iść dumnym krokiem sashay
instrukcja "krok po kroku" step-by-step instruction
zmierzyć [coś] krokami pace [sth] off/out
  Langol.pl