langol.pl » Biznes » Rolnictwo » ciągnik rolniczy

Ciągnik rolniczy po angielsku

ciągnik rolniczy: farm tractor Szukaj w Google
a także:
- agricultural tractor

Inne:

maszyny rolnicze farm machinery
narzędzia rolnicze farm implements
handel produktami rolnymi trade in agricultural products

Ze słowem "farm":

zwierzęta gospodarskie farmyard animals
intensywna gospodarka rolna high farming
ekstensywna gospodarka rolna low farming
rolnictwo ekologiczne organic farming
gospodarstwo rolne farm
uprawiać rolę farm
zwierzę gospodarskie farm animal
budżet gospodarstwa rolnego farm budget
zabudowania gospodarskie farm buildings
przedsiębiorstwo rolne farm business
kredyt rolniczy farm credit
nakłady środków produkcji w rolnictwie farm inputs
siła robocza w rolnictwie farm labor force
robotnik rolny farm laborer
bank kredytu rolnego farm loan bank
prowadzenie gospodarstwa rolnego farm management
administrator rolny farm manager
modernizacja gospodarstwa rolnego farm modernization
hipoteka ziemska farm mortgage
cena produktów rolnych farm price
jakość produktów rolnych farm products quality
renta gruntowa farm rent
deklaracja podatkowa rolnika farm return
nadwyżki produktów rolnych farm surpluses
użytkowanie ziemi farm use
wartość ziemi farm value
praca na roli farm work
robotnik rolny farm worker
gospodarka rolna farming
rolnictwo farming
poziom gospodarowania farming level
model gospodarki rolnej farming model
sektor rolny farming sector
system gospodarki rolnej farming system
rolnictwo towarowe commodity farming
rolnictwo ekologiczne ecological farming

Ze słowem "rolniczy":

rolniczy kurs przeliczeniowy agricultural conversion rate
  Langol.pl