langol.pl » Ogólne » Ogólne » ciągle odkładać [zrobienie czegoś]

Ciągle odkładać [zrobienie czegoś] po angielsku

ciągle odkładać [zrobienie czegoś]: procrastinate [doing sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "doing":

być w stanie [coś] zrobić be capable of doing [sth]
delikatnie przkonać [kogoś] do [zrobienia czegoś] coax [sb] into [doing sth]
zwieść [kogoś] żeby [coś zrobił] con [sb] into [doing sth]
wyrobić sobie nawyk [robienia czegoś] get into the habit of [doing sth]
wpaść w pułapkę [robienia czegoś] fall into the trap of [doing sth]
pokonać [jakiś problem] poprzez [zrobienie czegoś] overcome [some problem] by [doing sth]
mając za sobą [zrobienie czegoś], mogę zacząć [robić coś innego] having [done sth], I am in position to start [doing sth else]
odkładać [zrobienie czegoś] do ostatniej minuty put off [doing sth] until the last minute
mieć trudność ze [zrobieniem czegoś] have difficulty in [doing sth]
zablokować [kogoś] w [zrobieniu czegoś] stymie [sb] from [doing sth]
mieć przyjemność w [zrobieniu czegoś] have pleasure in [doing sth]

Ze słowem "zrobienie":

wymusić na kimś zrobienie czegoś compel [sb] to do [sth]
zabiegać u [kogoś] o zrobienie [czegoś] canvass [sb] to do [sth]
możliwym do wykonania jest [zrobienie czegoś] it is feasible to [do sth]
  Langol.pl