langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » chwyt marketingowy

Chwyt marketingowy po angielsku

chwyt marketingowy: marketing stunt Szukaj w Google

Inne:

chwyt gimmick

Ze słowem "marketing":

dział marketingu marketing department
marketing marketing
kompozycja marketingowa marketing mix
reklama wirusowa viral marketing
marketing wirusowy viral marketing
udoskonalić strategię marketingową refine marketing strategy
duża aktywność reklamowa marketing blitz
duża aktywność marketingowa marketing blitz
marketing interaktywny interactive marketing
plan marketingowy na następny rok marketing plan for next year
cele marketingu marketing goals
plan marketingowy marketing plan
techniki marketingu marketing techniques
  Langol.pl