langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » certyfikat prawa do handlu

Certyfikat prawa do handlu po angielsku

certyfikat prawa do handlu: certificate of trading Szukaj w Google

Inne:

świadectwo rejestracji certificate of incorporation

Ze słowem "trading":

spółka handlowa trading company
przestać sprzedawać cease trading
zaprzestać działalności handlowej stop trading

Ze słowem "prawa":

korporacja prawa publicznego public corporation
równe prawa głosu equitable voting rights
  Langol.pl