langol.pl » Biznes » Bankowość » certyfikat depozytowy

Certyfikat depozytowy po angielsku

certyfikat depozytowy: certificate of deposit Szukaj w Google
a także:
- deposit certificate

"certificate of deposit" to także:

- lokata
- kwit depozytowy

Inne:

Ze słowem "certificate":

dłużny papier wartościowy bond certificate

Ze słowem "deposit":

rachunek depozytowy deposit account
lokata bankowa deposit account
wkład deposit
lokata deposit
depozyt bankowy deposit
wpłacać deposit
dowód wpłaty deposit slip
wrzutnia night depository
wkład terminowy term deposit
lokata terminowa term deposit
lokata terminowa time deposit
depozyt na żądanie sight deposit
okres lokaty term of deposit
depozyt bankowy bank deposit
lokata bankowa bank deposit
wkład oszczędnościowy savings deposit
deponent depositor
kwit depozytowy deposit warrant
książeczka depozytowa deposit book
lokata bankowa deposit
wkład na rachunek bieżący current account deposit
  Langol.pl