langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » ceny detaliczne

Ceny detaliczne po angielsku

ceny detaliczne: retail prices Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "retail":

marka detalisty retailer brand
łańcuch detalistów chain of retailers

Ze słowem "prices":

rozpiętość cen spread of prices
układ cen na wykresie array of prices on the chart
sztucznie niskie ceny artificially low prices

Ze słowem "ceny":

wyrób wrażliwy na ceny price-sensitive product
  Langol.pl