langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » cena zamknięcia

Cena zamknięcia po angielsku

cena zamknięcia: closing price Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "closing":

najniższy kurs zamknięcia bear closing
na zamknięcie at closing

Ze słowem "price":

cena wyższa niż nominalna premium price
cena oferowana quoted price
cena emisyjna issuing price
kurs emisyjny issuing price
kurs zakupu bid price
cena gwałtownie wzrosła z powodu [jakiegoś wydarzenia] price soared on [some event]
strata spowodowana wahaniami ceny loss from price fluctuations
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
cena bieżąca spot price
cena [czegoś] price for [sth]
oferowana cena kupna bid price
oferowana cena sprzedaży offer price
średnia cena rynkowa mid-market price

Ze słowem "cena":

cena oferowana bid
cena nominalna face value
  Langol.pl