langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » cena wyższa niż nominalna

Cena wyższa niż nominalna po angielsku

cena wyższa niż nominalna: premium price Szukaj w Google

"premium price" to także:

- cena z dopłatą

Inne:

Ze słowem "premium":

premia premium
sprzedawać z premią sell at a premium
sprzedawać z syskiem sell at a premium
sprzedawać powyżej wartości nominalnej sell at a premium
premia za ryzyko kapitału equity-risk premium
premia za ryzyko risk premium
nadwyżka ceny emisyjnej nad nominalną share premium

Ze słowem "price":

cena zamknięcia closing price
cena oferowana quoted price
cena emisyjna issuing price
kurs emisyjny issuing price
kurs zakupu bid price
cena gwałtownie wzrosła z powodu [jakiegoś wydarzenia] price soared on [some event]
strata spowodowana wahaniami ceny loss from price fluctuations
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
cena bieżąca spot price
cena [czegoś] price for [sth]
oferowana cena kupna bid price
oferowana cena sprzedaży offer price
średnia cena rynkowa mid-market price

Ze słowem "cena":

cena oferowana bid
cena nominalna face value

Ze słowem "nominalna":

wartość nominalna face value
  Langol.pl