langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » cena wyrażona w dolarach

Cena wyrażona w dolarach po angielsku

cena wyrażona w dolarach: quoted in US dollars Szukaj w Google

Inne:

cena wynosi [x] the price is [x]

Ze słowem "quoted":

cena wyrażona w [jakiejś walucie] quoted in [some currency]
cena wyrażona w [jakiejś walucie] price quoted in [some currency]
cena wyrażona w EUR price quoted in EUR
  Langol.pl