langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » cena wyrażona w EUR

Cena wyrażona w EUR po angielsku

cena wyrażona w EUR: price quoted in EUR Szukaj w Google

Inne:

cena wyrażona w [jakiejś walucie] quoted in [some currency]

Ze słowem "price":

cena wynosi [x] the price is [x]
wartość ogółem wynosi [x] total price is [x]
zredukować ceny o [x] procent reduce prices by [x] per cent
obniżyć ceny o [x] procent reduce prices by [x] per cent
oferta przedstawiająca najlepsze ceny offer quoting best prices
cena wyrażona w [jakiejś walucie] price quoted in [some currency]

Ze słowem "quoted":

cena wyrażona w dolarach quoted in US dollars
  Langol.pl