langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » cena wynosi [x]

Cena wynosi [x] po angielsku

cena wynosi [x]: the price is [x] Szukaj w Google

Inne:

czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]
cena netto net price
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
cena wyrażona w dolarach quoted in US dollars

Ze słowem "price":

wartość ogółem wynosi [x] total price is [x]
zredukować ceny o [x] procent reduce prices by [x] per cent
obniżyć ceny o [x] procent reduce prices by [x] per cent
oferta przedstawiająca najlepsze ceny offer quoting best prices
cena wyrażona w [jakiejś walucie] price quoted in [some currency]
cena wyrażona w EUR price quoted in EUR

Ze słowem "cena":

cena wyrażona w [jakiejś walucie] quoted in [some currency]
  Langol.pl