langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » cena szybko spada

Cena szybko spada po angielsku

cena szybko spada: price is falling fast Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "price":

obniżanie cen price cutting
najwyższa cena akceptowana price plateau
bardzo niska cena give-away price
cena promocyjna give-away price
rozpiętość cen spread of prices
układ cen na wykresie array of prices on the chart
najczęstrza cena mode price
[jakaś cena] jest [x%] niższa niż [jakaś inna cena] [some price] is [x%] cheaper than [some other price]
cena kartelowa cartel price
cena referencyjna reference price
ceny detaliczne retail prices
cena zachęcająca incentive price
cena z dopłatą premium price
konkurencyjność cen price competitiveness
limit cenowy price limit
pułap cenowy price limit
percepcja cen price perception
wyrób wrażliwy na ceny price-sensitive product
sztucznie niskie ceny artificially low prices

Ze słowem "falling":

spadający falling

Ze słowem "cena":

ocena kampanii reklamowej campaign evaluation
ocena rynku market evaluation
wielkie centrum handlowe z zaniżonymi cenami discount superstore
scenariusz script
  Langol.pl