langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » cena oferowana

Cena oferowana po angielsku

cena oferowana: bid Szukaj w Google
a także:
- quoted price

"bid" to także:

- kurs kupna
- zaoferować
- oferta

Inne:

Ze słowem "bid":

oferta przejęcia takeover bid
złożyć ofertę przejęcia [Firmy] launch a takeover bid for [Firm]
powstrzymać wrogie przejęcie stop a takover bid
kurs zakupu bid price
oferowana cena kupna bid price

Ze słowem "cena":

cena zamknięcia closing price
cena wyższa niż nominalna premium price
cena emisyjna issuing price
cena nominalna face value
cena gwałtownie wzrosła z powodu [jakiegoś wydarzenia] price soared on [some event]
cena bieżąca spot price
cena [czegoś] price for [sth]
oferowana cena sprzedaży offer price
średnia cena rynkowa mid-market price
  Langol.pl