langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » cena nominalna

Cena nominalna po angielsku

cena nominalna: face value Szukaj w Google

"face value" to także:

- wartość nominalna

Inne:

Ze słowem "value":

o wartości parytetowej [X] at a par value of [X]
wartość aktywów netto net asset value

Ze słowem "cena":

cena zamknięcia closing price
cena oferowana bid
cena wyższa niż nominalna premium price
cena oferowana quoted price
cena emisyjna issuing price
cena gwałtownie wzrosła z powodu [jakiegoś wydarzenia] price soared on [some event]
cena bieżąca spot price
cena [czegoś] price for [sth]
oferowana cena kupna bid price
oferowana cena sprzedaży offer price
średnia cena rynkowa mid-market price
  Langol.pl