langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » cena gwałtownie wzrosła z powodu [jakiegoś wydarzenia]

Cena gwałtownie wzrosła z powodu [jakiegoś wydarzenia] po angielsku

cena gwałtownie wzrosła z powodu [jakiegoś wydarzenia]: price soared on [some event] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "price":

cena zamknięcia closing price
cena wyższa niż nominalna premium price
cena oferowana quoted price
cena emisyjna issuing price
kurs emisyjny issuing price
kurs zakupu bid price
strata spowodowana wahaniami ceny loss from price fluctuations
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price
cena bieżąca spot price
cena [czegoś] price for [sth]
oferowana cena kupna bid price
oferowana cena sprzedaży offer price
średnia cena rynkowa mid-market price

Ze słowem "some":

zabezpieczyć się przed [jakimś ryzykiem] hedge against [some risk]
przyjąc dostawę [jakiegoś towaru] take delivery of [some good]

Ze słowem "cena":

cena oferowana bid
cena nominalna face value
  Langol.pl