langol.pl » Biznes » Handel » cena fakturowa

Cena fakturowa po angielsku

cena fakturowa: invoice price Szukaj w Google

"invoice price" to także:

- cena na fakturze

Inne:

faktura invoice
kwota faktury invoice amount
rozliczenie faktury settlement of the invoice
do zapłaty due for payment

Ze słowem "invoice":

faktura pro forma pro forma invoice
faktura handlowa commercial invoice
faktura konsularna consular invoice
zafakturować invoice
błąd na fakturze error on an invoice
suma faktury invoice amount
suma faktury amount of an invoice
wartość faktury amount of an invoice
zapłata faktury settlement of the invoice
faktura zakupu purchase invoice
faktura handlowa sales invoice
przedstawić fakturę submit an invoice

Ze słowem "price":

cena detaliczna retail price
rekomendowana cena detaliczna recommended retail price
ustalić cenę [czegoś] price [sth]
określić cenę [czegoś] price [sth]
wycenić [coś] price [sth]
cena jednostkowa unit price
metoda ustalania cen price-fixing method
metoda wyceniania produktów price-fixing method
cena zakupu purchase price
cena netto net price
cena sprzedaży brutto gross selling price
cena sprzedaży brutto total selling price
narzucanie ceny minimalnej resale price maintenance
najkorzystniejsza cena keenest price
najniższa cena keenest price
podawać cenę quote a price
cennik price list
wynegocjować zniżkę na [coś] negotiate a concession for a price reduction on [sth]
zniżka na [coś] concession for a price reduction on [sth]
najniższa cena rock-bottom price
cena żądana asking price
obniżona cena reduced price
wywołać wojnę cenową trigger a price war
cena faktyczna actual price
cena uzgodniona agreed price
cena uwzględniająca wszystkie koszty all-in price
cena orientacyjna approximate price
gwałtowny spadek cen slump in prices
cena określona specified price
ceny stałe steady prices
cena dumpingowa dumping price
cena franco ex-factory price
cena fabryczna factory price
cena hurtowa factory price
ustalać cenę fix a price
cena obejmująca wszystkie koszty full price
targować się o cenę bargain over the price
cena katalogowa catalog price
cena konkurencyjna competitive price
obniżka cen cut in prices
redukcja cen cut in prices
cena z rabatem discount price
utrzymywać ceny na niskim poziomie keep prices down
cena katalogowa list price
obniżka cen lowering of prices
obniżać ceny lower prices
cena ryczałtowa lump sum price
ceny rynkowe market prices
podnosić ceny raise prices
cena sugerowana recommended price
cena sugerowana suggested price
cena fabryczna trade price
cena hurtowa trade price
cena hurtowa wholesale price
  Langol.pl