langol.pl » Biznes » Przemysł i gospodarka » cena docelowa

Cena docelowa po angielsku

cena docelowa: target price Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "target":

przeznaczać pomoc ekonomiczną dla [kogoś] target economic aid for [sb]

Ze słowem "price":

mechanizm cenowy price mechanism
[coś] prowadzi do wzrostu cen [sth] drives up prices
wskaźnik cen detalicznych retail price index
cena detaliczna retail price
firma wypadła z rynku przez zbyt wysokie ceny a company priced itself out of the market
podwyżka cen price hike
po cenach rynkowych at market prices
osłabić kursy akcji weaken stock prices
  Langol.pl