langol.pl » Biznes » Rynek papierów wartościowych » cena bieżąca

Cena bieżąca po angielsku

cena bieżąca: spot price Szukaj w Google

"spot price" to także:

- kurs kasowy

Inne:

Ze słowem "spot":

towar loco spot goods
towar do natychmiastowej dostawy spot goods
towar loco spot goods
towar do natychmiastowej dostawy spot goods
sprzedawać [coś] po cenie loco sell [sth] at a spot price

Ze słowem "price":

cena zamknięcia closing price
cena wyższa niż nominalna premium price
cena oferowana quoted price
cena emisyjna issuing price
kurs emisyjny issuing price
kurs zakupu bid price
cena gwałtownie wzrosła z powodu [jakiegoś wydarzenia] price soared on [some event]
strata spowodowana wahaniami ceny loss from price fluctuations
cena [czegoś] price for [sth]
oferowana cena kupna bid price
oferowana cena sprzedaży offer price
średnia cena rynkowa mid-market price

Ze słowem "cena":

cena oferowana bid
cena nominalna face value
  Langol.pl