langol.pl » Biznes » Rynek, konsumenci i reklama » cel sprzedażowy

Cel sprzedażowy po angielsku

cel sprzedażowy: sales target Szukaj w Google

"sales target" to także:

- plan sprzedaży

Inne:

obsługa klienta after sales service
akcja promocyjna promotion drive
prognoza sprzedaży sales forecast
analiza sprzedaży sales analysis

Ze słowem "sales":

maksymalizować sprzedaż maximize sales
forsowanie zbytu sales drive
forsowanie obrotów sales drive
obsługa posprzedażowa after-sales service
prognoza obrotów sales forecast
przepowiadać spadek sprzedaży forecast a decline in sales
działania posprzedażne after-sales activities
usługi posprzedażne after-sales service
promocja sprzedaży sales promotion
reakcja konsumentów sales response
taktyka sprzedaży sales tactics
promocja personelu sprzedaży sales force promotion

Ze słowem "target":

grupa docelowa target group
populacja docelowa target population
jednorodna populacja docelowa homogeneous target population
niejednorodna populacja docelowa heterogeneous target population
rynek docelowy target market
kto jest twoim docelowym klientem? who is your target market?
dystrybucja docelowa targeted distribution

Ze słowem "cel":

cele marketingu marketing goals
  Langol.pl