langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » całkowicie się z [kimś] zgadzać

Całkowicie się z [kimś] zgadzać po angielsku

całkowicie się z [kimś] zgadzać: fully agree with [sb] Szukaj w Google

Inne:

[coś] spełnia [czyjeś] wymagania [sth] meets [sb's] requirements
co najmniej równie [ korzystny | skuteczny ] at least as [ favorable | effective ]
co najmniej [coś] at least [sth]
[zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia [do sth] within a week

Ze słowem "fully":

z wyrazami szacunku, Yours faithfully,

Ze słowem "agree":

zgadzać się z [kimś] agree with [sb]
zgadzać się z [kimś] w zupełności quite agree with [sb]
zgadzać się na [czyjąś] propozycję agree with [sb's] proposal
brak zgody disagreement
nie zgadzać się z [czymś] don't agree with [sth]
nie możemy się z Państwem zgodzić we can't agree with you
  Langol.pl