langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » być zatrudnionym w [jakiejś firmie]

Być zatrudnionym w [jakiejś firmie] po angielsku

być zatrudnionym w [jakiejś firmie]: be employed at [some company] Szukaj w Google

Inne:

być zatrudnionym jako tymczasowy pracownik work as a temp
objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
widełki płacowe wage band
zajmować [jakieś] stanowisko hold a position of [sth]
podlegać przepisom [jakiejś ustawy] be subject to provisions of [some act]

Ze słowem "employed":

pracujący na własny rachunek self-employed
samozatrudniony self-employed
osoba samozatrudniona self-employed person
bezrobotny unemployed
bezrobotni unemployed
zatrudniony poniżej kwalifikacji under-employed
załoga nie w pełni wykorzystana under-employed staff
zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin underemployed

Ze słowem "some":

awansować na [jakieś stanowisko] be promoted to [some position]
rozpocząć pracę w [jakiejś firmie] commence employment with [some firm]
siła robocza [jakiejś firmy] work force of [some company]
ogół zatrudnienia [jakiejś firmy] work force of [some company]
ubiegać się o [jakieś stanowisko] apply for [some job position]
składać podanie o [jakieś stanowisko pracy] apply for [some job position]
obsadzić [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]
wizyty [gdzieś] visits to [some place]
skuteczne narzędzie do [robienia czegoś] effective tool in [doing something]
zmusić [kogoś] do odejścia z [jakiegoś stanowiska lub miejsca] oust [sb] from [some position or some place]
[jakiś produkt] ma roczną gwarancję [some product] has one-year warranty

Ze słowem "company":

wysokie poczucie przynależności do [firmy] high sense of affiliation with [a company]
pełnoetatowe stanowisko w [firmie x] full-time position at [X company]
renta wypłacana przez pracodawcę company pension
  Langol.pl