langol.pl » Ogólne » Ogólne » być zatrudnionym jako tymczasowy pracownik

Być zatrudnionym jako tymczasowy pracownik po angielsku

być zatrudnionym jako tymczasowy pracownik: work as a temp Szukaj w Google

Inne:

być zatrudnionym w [jakiejś firmie] be employed at [some company]

Ze słowem "work":

prace wykończeniowe completion work
pracownik worker
godzina pracy working hour
maczałeś w tym palce? is this your handiwork?
to twoja robota? (pejoratywnie) is this your handiwork?
pracoholik workaholic
wypracować umowę work out an agreement
praca tymczasowa temporary work

Ze słowem "temp":

próba zamachu assassination attempt
hartować temper
temperówka do czekolady tempering machine
ulec pokusie succumb to temptation
hartowane szkło tempered glass
tymczasowy temporary
chwilowy temporary
doczesny temporal

Ze słowem "jako":

dane jakościowe qualitative data
jako ogólna zasada as a general rule
jako oddzielna pozycja as a separate item
jako taki as such

Ze słowem "tymczasowy":

rząd tymczasowy transition government
  Langol.pl