langol.pl » Biznes » Handel » być wypłacalnym do [kwoty x]

Być wypłacalnym do [kwoty x] po angielsku

być wypłacalnym do [kwoty x]: be good for [x] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "good":

dystrybucja towarów i usług distribution of goods and services
towary przemysłowe manufactured goods
produkty przemysłowe manufactured goods
produkty rolne farm goods
niesprzedany towar unsold goods
towary podlegające ocleniu dutiable goods
towary do natychmiastowej sprzedaży spot goods
towary wadliwe faulty goods
towary na składzie goods in stock
towary w konsygnacji goods on consignment
partia towaru lot of goods

Ze słowem "kwoty":

kwoty figures
kwoty zgadzają się z [czymś] figures correspond with [sth]
  Langol.pl