langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » być wdzięcznym

Być wdzięcznym po angielsku

być wdzięcznym: be grateful Szukaj w Google

Inne:

być wdzięcznym za pomoc w [jakiejś] sprawie be grateful for assistance in [some] matter

Ze słowem "grateful":

będziemy bardzo wdzięczni jeśli mogliby Państwo [coś zrobić] we should be very grateful if you would [do sth]
będę bardzo wdzięczny jeśli mogliby Państwo wyjaśnić mi [coś] I would be very grateful if you could explain me [sth]
jestem Państwu bardzo wdzięczny za [coś] I am most grateful to you for [sth]
będziemy zobowiązani za [zrobienie czegoś] we shall be very grateful if you could [do sth]
  Langol.pl