langol.pl » Biznes » Praca, zatrudnienie, wykształcenie » być w trakcie okresu wypowiedzenia

Być w trakcie okresu wypowiedzenia po angielsku

być w trakcie okresu wypowiedzenia: serve notice period Szukaj w Google

Inne:

okres wypowiedzenia period of notice
złożyć wypowiedzenie hand in one's notice
miesięczna pensja netto net monthly salary
wystawić fakturę bill
objąć [jakieś stanowisko pracy] fill [some job position]

Ze słowem "notice":

dać [komuś] wypowiedzenie give [sb] notice
pisemne wypowiedzenie written notice
zwolnienie bez wypowiedzenia dismissal without notice

Ze słowem "period":

okres próbny probationary period
przerwa w negocjacjach cooling-off period
okres szkolenia training period
okres próbny trial period
zatrudnienie na okres próbny employment for a trial period

Ze słowem "trakcie":

zdobywanie umiejętności w trakcie pracy on-the-job training
  Langol.pl