langol.pl » Ogólne » Ogólne » być w stanie [coś] zrobić

Być w stanie [coś] zrobić po angielsku

być w stanie [coś] zrobić: be capable of doing [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "capable":

zdolny do [czegoś] capable of [sth]
niezdolny incapable

Ze słowem "doing":

delikatnie przkonać [kogoś] do [zrobienia czegoś] coax [sb] into [doing sth]
zwieść [kogoś] żeby [coś zrobił] con [sb] into [doing sth]
wyrobić sobie nawyk [robienia czegoś] get into the habit of [doing sth]
wpaść w pułapkę [robienia czegoś] fall into the trap of [doing sth]
pokonać [jakiś problem] poprzez [zrobienie czegoś] overcome [some problem] by [doing sth]
mając za sobą [zrobienie czegoś], mogę zacząć [robić coś innego] having [done sth], I am in position to start [doing sth else]
odkładać [zrobienie czegoś] do ostatniej minuty put off [doing sth] until the last minute
ciągle odkładać [zrobienie czegoś] procrastinate [doing sth]
mieć trudność ze [zrobieniem czegoś] have difficulty in [doing sth]
zablokować [kogoś] w [zrobieniu czegoś] stymie [sb] from [doing sth]
mieć przyjemność w [zrobieniu czegoś] have pleasure in [doing sth]

Ze słowem "być":

nie być w stanie [czegoś] zrobić fail to do [sth]
być w stanie [coś] osiągnąć be in of contention for [sth]
nie być w stanie [czegoś] osiągnąć be out of contention for [sth]

Ze słowem "stanie":

narastanie społecznych emocji groundswell
powstaniec insurgent
narastanie [czegoś] rising tide of [sth]
nastanie [czegoś] the advent of [sth]
  Langol.pl