langol.pl » Biznes » Ubezpieczenia » być ubezpieczonym od pożaru

Być ubezpieczonym od pożaru po angielsku

być ubezpieczonym od pożaru: be insured against fire Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "insured":

ubezpieczony insured party
osoba ubezpieczona insured party
wartość ubezpieczenia insured value
kwota ubezpieczenia insured value
suma ubezpieczenia amount insured
kwota ubezpieczenia amount insured
suma ubezpieczenia sum insured
ubezpieczony insured
reasekurowany reinsured

Ze słowem "against":

ubezpieczyć na [jakąś kwotę] od [czegoś] insure for [some amount] against [sth]
roszczenia wniesione przeciw [komuś] claims filed against [sb]
zabezpieczyć się przed [czymś] safeguard against [sth]
ubezpieczać bagaż przed utratą insure baggage against loss
ubezpieczać od wszelkiego ryzyka insure against all risks
ubezpieczenie od uszkodzenia insurance against damages

Ze słowem "fire":

polisa ubezpieczeniowa od pożaru fire insurance policy
szkody na skutek pożaru losses due to fire
ubezpieczenie od pożaru fire insurance
wyłącznie ryzyko ogniowe fire risk only
ubezpieczenie od ognia fire insurance
pożar fire
ugasić pożar put out a fire
  Langol.pl