langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » być poza biurem w ciągu następnych [x] dni

Być poza biurem w ciągu następnych [x] dni po angielsku

być poza biurem w ciągu następnych [x] dni: be out of the office for the next [x] days Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "out":

zaległa kwota outstanding amount
wskazywać, że [coś] point out that [sth]
zwracać uwagę na [coś] point out that [sth]
wykonać carry out
zrealizować carry out
wyraźnie zaznaczyć, że [coś] expressly point out that [sth]
linia wychodząca outside line
rozmowa zewnętrzna outside call
mikrofon przy słuchawce mouthpiece
zastanawiam się czy mogliby Państwo przekazać mi informację o [czymś] I wonder if you could give me some information about [sth]
skontaktować się z [kimś] niezwłocznie get in touch with [sb] without delay
z czystej ciekawości just out of curiosity
bez [czegoś] without [sth]
owijać w bawełnę beat about the bush
skrzynka wychodząca outbox
nie ma go w tej chwili he's out at the moment
dzwonię, żeby spytać czy [..] I'm phoning to find out if [..]
słowo mówione word of mouth

Ze słowem "days":

oferta cenowa jest ważna przez [x] dni quotation is valid for [x] days
[x] dni po otrzymaniu zamówienia [x] days after the order received
pierwsze [x] dni roboczych first [x] working days

Ze słowem "poza":

poza naszą kontrolą beyond our control
poza tematem off topic

Ze słowem "ciągu":

[zrobić coś] w ciągu najbliższego tygodnia [do sth] within a week

Ze słowem "dni":

nieuzasadniona skarga unjustified complaint
nieuzasadniona reklamacja unjustified complaint
wchodzi w życie z dniem [x] with effect from [x]
wchodzi w życie z dniem [x] effective as of [x]
W nawiązaniu do Państwa pisma z dnia [x] Referring to your letter of [x]
W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia [x] In replay to your letter of [x]
W nawiązaniu do Państwa faksu z dnia [x] Referring to your fax of [x]
Zgodnie z Państwa zamówieniem z dnia [x] In accordance with your order of [x]
W uzupełnieniu do naszego listu z dnia [x], [coś] Further to our letter of [x] [sth]
pismo przewodnie covering letter
nota przewodnia covering note
do końca [ miesiąca | tygodnia | roku ] by the end of the [ month | week | year ]
odpowiednie sankcje za [coś] appropriate sanctions for [sth]
obie strony powinny odnieść korzyść both sides should benefit
pismo przewodnie covering letter
nota przewodnia covering note
  Langol.pl