langol.pl » Biznes » Firma, przedsiębiorstwo » być odpowiedzialnym przed kimś

Być odpowiedzialnym przed kimś po angielsku

być odpowiedzialnym przed kimś: answerable Szukaj w Google

"answerable" to także:

- podlegać komuś

Inne:

być odpowiedzialnym za [coś] be responsible for [sth]

Ze słowem "przed":

przedsiębiorca entrepreneur
przedsięwzięcie undertaking
przedsiębiorstwo enterprise
przedsiębiorstwo company
małe przedsiębiorstwo small-scale enterprise
średnie przedsiębiorstwo medium-sized enterprise
przedsięwzięcia operations
przedsiębiorstwo wielobranżowe multi-product firm
sprzedać sell off
odsprzedać sell off
przestać sprzedawać cease trading
planowanie na szczeblu przedsiębiorstwa corporate planning
przedstawiciel robotników worker representative
dział sprzedaży sales department
dyrektor do spraw sprzedaży sales manager
przedstawiciel handlowy sales representative
serwis posprzedażny customer service
serwis posprzedażny after sales service
kierownik biura sprzedaży sales office manager
personel działu sprzedaży sales force
przedstawiciel do spraw stosunków pracy industrial relations officer
poprzednik predecessor
ratować [coś] przed niebezpieczeństwem save [sth] from danger
  Langol.pl