langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » być kompletnie bez pieniędzy

Być kompletnie bez pieniędzy po angielsku

być kompletnie bez pieniędzy: be completely out of money Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "out":

wyciągnąć z kłopotów bail out
zobowiązania wynikające z [czegoś] liabilities arising out of [sth]
transakcja, z której wynika zobowiązanie podatkowe output transaction
dowiedzieć się co się dzieje z [czymś] to find out what's going on with [sth]
być do tyłu o [100$] be out [100$]

Ze słowem "money":

wielka suma pieniędzy great quantity of money
torby pieniędzy bags of money
nie mieć wystarczającej ilości pieniędzy not have enough money
mieć dużo pieniędzy have much money
mnóstwo pieniędzy a lot of money
pieniądze uzyskane ze sprzedaży money received from sales

Ze słowem "być":

być bezpiecznym in the clear

Ze słowem "bez":

obligacja niezabezpieczona naked debenture
obligacja niezabezpieczona unsecured debenture
zabezpieczony secured
zabezpieczenie collateral
zabezpieczyć pożyczkę secure a loan
zabezpieczenie security
wierzyciele są zabezpieczeni creditors are protected
ubezpieczenie odszkodowania indemnity insurance
  Langol.pl