langol.pl » Biznes » Rolnictwo » budżet gospodarstwa rolnego

Budżet gospodarstwa rolnego po angielsku

budżet gospodarstwa rolnego: farm budget Szukaj w Google

Inne:

zwierzęta gospodarskie farmyard animals

Ze słowem "farm":

intensywna gospodarka rolna high farming
ekstensywna gospodarka rolna low farming
rolnictwo ekologiczne organic farming
gospodarstwo rolne farm
uprawiać rolę farm
zwierzę gospodarskie farm animal
zabudowania gospodarskie farm buildings
przedsiębiorstwo rolne farm business
kredyt rolniczy farm credit
narzędzia rolnicze farm implements
nakłady środków produkcji w rolnictwie farm inputs
siła robocza w rolnictwie farm labor force
robotnik rolny farm laborer
bank kredytu rolnego farm loan bank
maszyny rolnicze farm machinery
prowadzenie gospodarstwa rolnego farm management
administrator rolny farm manager
modernizacja gospodarstwa rolnego farm modernization
hipoteka ziemska farm mortgage
cena produktów rolnych farm price
jakość produktów rolnych farm products quality
renta gruntowa farm rent
deklaracja podatkowa rolnika farm return
nadwyżki produktów rolnych farm surpluses
ciągnik rolniczy farm tractor
użytkowanie ziemi farm use
wartość ziemi farm value
praca na roli farm work
robotnik rolny farm worker
gospodarka rolna farming
rolnictwo farming
poziom gospodarowania farming level
model gospodarki rolnej farming model
sektor rolny farming sector
system gospodarki rolnej farming system
rolnictwo towarowe commodity farming
rolnictwo ekologiczne ecological farming
  Langol.pl