langol.pl » Ogólne » Ogólne » brać w [czymś] udział

Brać w [czymś] udział po angielsku

brać w [czymś] udział: take part in [sth] Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "take":

zdecydować się na coś take the plunge into [sth]
startować take off
odbić się negatywnie take a toll [on sth]
podjąć kroki take actions
wykonać działania take actions
rozumiem twój punkt widzenia I take your point
zmienna może przybierać różne wartości variable can take different values
robić korektę [jakiegoś dokumentu] w celu znalezienia błędów proof-read of [some document] for mistakes
wedle życzenia as the whim takes you

Ze słowem "part":

niezależnie od powyższego apart from the above
częściowe dostosowanie się do [czegoś] partial adherence to [sth]
  Langol.pl