langol.pl » Biznes » Handel » blankiet zamówienia

Blankiet zamówienia po angielsku

blankiet zamówienia: order form Szukaj w Google

"order form" to także:

- formularz zamówienia

Inne:

zamówienie order
złożyć zamówienie na [coś] place an order for [sth]
formularz zlecenia zakupu purchase order
czas realizacji [zamówienia] lead time on [an order]
na zamówienie to order
przygotować zamówiony towar make up an order
zamówienie indent

Ze słowem "order":

sprzedaż wysyłkowa mail order
katalog sprzedaży wysyłkowej mail-order catalogue
firma wysyłkowa mail-order company
firma wysyłkowa mail-order house
zgodnie z zamówieniem to order
na żądanie to order
transgraniczny cross-border
pozyskać zamówienie na [coś] win an order for [sth]
zamawiać order
data zamówienia date of order
zlecenie zakupu purchase order
pierwsze zamówienie initial order
wykonać zlecenie make up an order
potwierdzenie zamówienia order confirmation
wzdłuż granicy along a border
płatność gotówką przy zamówieniu cash with order
polecenie przelewu zagranicznego international money order
zamawiać hurtowo order in bulk
realizacja zamówienia execution of an order
zaległe zamówienie back order
portfel niezrealizowanych zamówień backlog of orders
anulować zamówienie cancel an order
płatne gotówką przy zamówieniu cash with order
potwierdzać zamówienie confirm an order
polecenie dostawy delivery order
zlecenie wydania delivery order
zaległe zamówienie outstanding order
odmówić przyjęcia zamówienia refuse an order
zamówienie próbne trial order
wartość zamówienia order value

Ze słowem "form":

formalności formalities
formalności celne customs formalities
faktura pro forma pro forma invoice
rozpowszechniać informacje disseminate information
zbierać informacje gather information
  Langol.pl