langol.pl » Biznes » Proces produkcji » biznes plan

Biznes plan po angielsku

biznes plan: business plan Szukaj w Google

Inne:

zakład plant
sporządzać plan draw a plan
plan pracy operations scheduling
zakład montażowy assembly plant
kierownik zakładu plant manager
wytwórnia plant
zakład przemysłowy industrial plant

Ze słowem "business":

kompleks biurowy business park

Ze słowem "plan":

zamknięcie zakładu closure of a plant
zbudować zakład set up a plant
wolne moce przemysłowe idle plant capacity
nieobciążone moce przemysłowe idle plant capacity
specjalista do spraw planowania produkcji production planning specialist
odroczyć plany shelve plans
planowanie procesów process planning
wykorzystanie zakładu plant utilization
wykorzystanie mocy produkcyjnych plant utilization
planowanie materiałowe materials planning
zakład odsalania wody morskiej desalination plant
produkcja zakładu output of a plant
zakład pilotażowy pilot plant
zakłady produkcyjne manufacturing plants
planowanie produkcji production planning
planowanie projektu project planning
  Langol.pl