langol.pl » Biznes » Komunikacja w biznesie » biuro numerów

Biuro numerów po angielsku

biuro numerów: directory assistance Szukaj w Google
a także:
- directory enquiries

Inne:

Pragnę poinformować, że [coś] Let me inform you that [sth]

Ze słowem "directory":

książka telefoniczna telephone directory
numer zastrzeżony ex-directory number

Ze słowem "assistance":

pomóc [komuś] w [jakiejś] sprawie be of assistance to [sb] in [some] matter
być wdzięcznym za pomoc w [jakiejś] sprawie be grateful for assistance in [some] matter
jeśli będę mógł jakoś pomóc, to proszę o informację if I may be of any assistance, please let me know
  Langol.pl