langol.pl » Biznes » Rozmowy » biuletyn zakładowy

Biuletyn zakładowy po angielsku

biuletyn zakładowy: company magazine Szukaj w Google
a także:
- house journal

Inne:

Ze słowem "company":

[x]-lecie pracy w firmie [x] years of service with the company
sprawozdanie z działalności firmy company progress report
sprawozdanie z postępów firmy company progress report

Ze słowem "biuletyn":

biuletyn newsletter
biuletyn coroczny annual newsletter
  Langol.pl