langol.pl » Biznes » Rachunkowość » bilans według banku

Bilans według banku po angielsku

bilans według banku: balance per bank Szukaj w Google

Inne:

bilans balance sheet

Ze słowem "balance":

bilansować balance
bilans skonsolidowany consolidated balance sheet
saldo debetowe debit balance
saldo bankowe bank balance
bilans według ksiąg balance per books
amortyzacja metodą malejącego salda declining-balance depreciation
amortyzacja malejącego salda declining-balance depreciation
osiągnięcie równowagi pomiędzy .. attainment of a balance between ..
bilans próbny trial balance
bilans przejściowy temporary balance
saldo końcowe final balance
saldo ostateczne final balance
wskaźniki bilansowe balance-sheet ratios
pozycje bilansowe balance-sheet items
konsolidacja bilansu balance-sheet consolidation
analiza bilansu balance-sheet analysis
zatwierdzać bilans approve a balance
bilans ustawowy statutory balance
saldo końcowe closing balance
saldo zamknięcia closing balance
bilans otwarcia opening balance sheet

Ze słowem "bank":

według banku per bank
  Langol.pl