langol.pl » Biznes » Handel » bilans przepływów kapitałowych

Bilans przepływów kapitałowych po angielsku

bilans przepływów kapitałowych: balance of capital movements Szukaj w Google

Inne:

bilans balance

Ze słowem "balance":

bilans handlowy trade balance
saldo obrotów towarowych balance of visible trade
bilans handlowy balance of visible trade
bilans obrotów nietowarowych balance of invisible trade
bilans obrotów bieżących balance of current account
bilans płatności balance of payments
bilans handlowy balance of trade
deficyt bilansu handlowego balance of trade deficit
nadwyżka bilansu handlowego balance of trade surplus
saldo balance

Ze słowem "capital":

wydatki inwestycyjne capital expenditure
odpływ kapitału outflow of capital
  Langol.pl