langol.pl » Biznes » Handel » bilans płatności

Bilans płatności po angielsku

bilans płatności: balance of payments Szukaj w Google

"balance of payments" to także:

- bilans płatniczy

Inne:

ostateczne wezwanie do zapłaty final demand for payment
bilans handlowy trade balance

Ze słowem "balance":

saldo obrotów towarowych balance of visible trade
bilans handlowy balance of visible trade
bilans obrotów nietowarowych balance of invisible trade
bilans obrotów bieżących balance of current account
bilans przepływów kapitałowych balance of capital movements
bilans handlowy balance of trade
deficyt bilansu handlowego balance of trade deficit
nadwyżka bilansu handlowego balance of trade surplus
bilans balance
saldo balance

Ze słowem "payments":

wstrzymać płatności suspend payments
  Langol.pl