langol.pl » Biznes » Rachunkowość » bilans otwarcia

Bilans otwarcia po angielsku

bilans otwarcia: opening balance sheet Szukaj w Google

Inne:

rachunek zysków i strat profit and loss account
aktywa i pasywa assets and liabilities
bilans balance sheet

Ze słowem "opening":

wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening stock
zapasy początkowe opening stock
wartość zapasów na początek okresu sprawozdawczego opening inventory
zapasy początkowe opening inventory

Ze słowem "balance":

bilansować balance
bilans skonsolidowany consolidated balance sheet
saldo debetowe debit balance
saldo bankowe bank balance
bilans według banku balance per bank
bilans według ksiąg balance per books
amortyzacja metodą malejącego salda declining-balance depreciation
amortyzacja malejącego salda declining-balance depreciation
osiągnięcie równowagi pomiędzy .. attainment of a balance between ..
bilans próbny trial balance
bilans przejściowy temporary balance
saldo końcowe final balance
saldo ostateczne final balance
wskaźniki bilansowe balance-sheet ratios
pozycje bilansowe balance-sheet items
konsolidacja bilansu balance-sheet consolidation
analiza bilansu balance-sheet analysis
zatwierdzać bilans approve a balance
bilans ustawowy statutory balance
saldo końcowe closing balance
saldo zamknięcia closing balance
  Langol.pl