langol.pl » Biznes » Handel » bilans obrotów bieżących

Bilans obrotów bieżących po angielsku

bilans obrotów bieżących: balance of current account Szukaj w Google

Inne:

saldo obrotów towarowych balance of visible trade

Ze słowem "balance":

bilans handlowy trade balance
bilans handlowy balance of visible trade
bilans obrotów nietowarowych balance of invisible trade
bilans przepływów kapitałowych balance of capital movements
bilans płatności balance of payments
bilans handlowy balance of trade
deficyt bilansu handlowego balance of trade deficit
nadwyżka bilansu handlowego balance of trade surplus
bilans balance
saldo balance

Ze słowem "account":

na własny rachunek on one's own account
kupować na kredyt buy on account
kupować na rachunek buy on account
rachunek otwarty open account
najważniejszy klient key account
  Langol.pl