langol.pl » Biznes » Handel » bilans handlowy

Bilans handlowy po angielsku

bilans handlowy: balance of visible trade Szukaj w Google
a także:
- trade balance
- balance of trade

"balance of visible trade" to także:

- saldo obrotów towarowych

Inne:

Ze słowem "balance":

bilans obrotów nietowarowych balance of invisible trade
bilans obrotów bieżących balance of current account
bilans przepływów kapitałowych balance of capital movements
bilans płatności balance of payments
deficyt bilansu handlowego balance of trade deficit
nadwyżka bilansu handlowego balance of trade surplus
bilans balance
saldo balance

Ze słowem "visible":

wolumen eksportu visible exports
eksport widoczny visible exports
wolumen importu visible imports
import widoczny visible imports
eksport niewidoczny invisible exports
import niewidoczny invisible imports
wada widoczna visible defect

Ze słowem "trade":

handel hurtowy wholesale trade
handel detaliczny retail trade
handel zagraniczny foreign trade
handel zamorski overseas trade
handel zagraniczny overseas trade
handel wewnętrzny home trade
handel wewnętrzny domestic trade
handel międzynarodowy international trade
deficyt w handlu zagranicznym trade deficit
nadwyżka eksportowa trade surplus
handel wymienny barter trade
wymiana barterowa barter trade
handel kompensacyjny countertrade
handel tranzytowy entrepot trade
reeksport entrepot trade
handel tranzytowy free-port trade
reeksport free-port trade
misja handlowa trade mission
delegacja handlowa przyjeżdżająca inward trade mission
delegacja handlowa przyjeżdżająca foreign trade delegation
delegacja handlowa wyjeżdżająca outward trade mission
urzędnik handlowy trade official
prasa fachowa trade press
prasa branżowa trade press
referencje handlowe trade reference
rabat hurtowy trade discount
rabat towarowy trade discount
wymiana starego towaru na nowy z dopłatą trade-in
bariery w handlu barriers to trade
praktyki handlowe trade practices
cena fabryczna trade price
cena hurtowa trade price

Ze słowem "handlowy":

attache handlowy commercial attache
hit handlowy hot stuff
agent handlowy commercial agent
przedstawiciel handlowy commercial agent
list handlowy commercial letter
rabat handlowy sales discount
pierwsza firma ze stoiskiem w centrum handlowym anchor tenant
pierwszy dzierżawca w centrum handlowym anchor tenant
  Langol.pl