langol.pl » Biznes » Rachunkowość » bieżący rok fiskalny

Bieżący rok fiskalny po angielsku

bieżący rok fiskalny: current fiscal year Szukaj w Google

"current fiscal year" to także:

- bieżący rok finansowy

Inne:

Ze słowem "current":

zobowiązania bieżące current liabilities
środki obrotowe current assets
bieżące zobowiązania current liabilities
aktywa bieżące current assets
wskaźnik bieżącej płynności current ratio
aktywa obrotowe ogółem total current assets
aktywa obrotowe current assets

Ze słowem "year":

rok badany year under review
poddany konrtoli year under review
inwentaryzacja na koniec roku year-end inventory
zapasy na koniec roku year-end inventory
rok finansowy financial year

Ze słowem "rok":

nierozliczony wynik roku ubiegłego retained profits
zapasy i produkcja w roku stocks and work in progress
  Langol.pl