langol.pl » Biznes » Rachunkowość » bieżący rok finansowy

Bieżący rok finansowy po angielsku

bieżący rok finansowy: current fiscal year Szukaj w Google

"current fiscal year" to także:

- bieżący rok fiskalny

Inne:

koszty i dochody costs and revenues

Ze słowem "current":

zobowiązania bieżące current liabilities
środki obrotowe current assets
bieżące zobowiązania current liabilities
aktywa bieżące current assets
wskaźnik bieżącej płynności current ratio
aktywa obrotowe ogółem total current assets
aktywa obrotowe current assets

Ze słowem "year":

rok badany year under review
poddany konrtoli year under review
inwentaryzacja na koniec roku year-end inventory
zapasy na koniec roku year-end inventory
rok finansowy financial year

Ze słowem "rok":

nierozliczony wynik roku ubiegłego retained profits
zapasy i produkcja w roku stocks and work in progress

Ze słowem "finansowy":

wskaźnik finansowy financial ratio
leasing finansowy financial leasing
  Langol.pl