langol.pl » Biznes » Finanse w przedsiębiorstwie » bieżąca stopa procentowa

Bieżąca stopa procentowa po angielsku

bieżąca stopa procentowa: current interest rate Szukaj w Google

Inne:

Ze słowem "current":

kapitał obrotowy current capital (US)
CR current ratio

Ze słowem "interest":

pożyczka o stałej stopie procentowej fixed interest loan
z załączonym kuponem odsetkowym with interest coupon attached
odsetki należne interest receivable
odsetki do zapłacenia interest payable
dochód przed odliczeniem odsetek i podatków earnings before deducting interest and taxes
zysk operacyjny earnings before deducting interest and taxes
EBIT earnings before deducting interest and taxes

Ze słowem "rate":

obligacja corporate bond (US)
skrypt dłużny corporate bond (US)
przeliczyć [coś] po kursie wymiany translate [sth] at exchange rate
stawka obowiązująca rate applicable
wskaźnik spłaty zobowiązań przeterminowanych cure rate
wewnętrzna stopa zwrotu internal rate of return
rentowność wewnętrzna internal rate of return
IRR internal rate of return
roczna stopa zwrotu annual rate of return

Ze słowem "stopa":

stopa zysku profit margin
  Langol.pl